De hel
De Bijbel vertelt meer over de hel dan over de hemel en neemt elke twijfel weg over het bestaan ervan. De hel is een plaats waar de persoon eeuwig gescheiden is van God, maar in het gezelschap zit van de duivel en zijn demonen.
Enkele voorbeelden uit de Bijbel zijn:
 
Enkele kenmerken van de eeuwige pijniging in de hel zijn straffen, zoals gewetenspijnen, wanhoop, geween en knarsen van tanden, lichamelijke pijniging,… .
 
De verschrikkelijke rampen in deze wereld, hoe pijnlijk ook, zijn niet de grootste tragedie. Veel ernstiger is het als een mens weigert aan de hel te ontsnappen. Men kan slechts aan de hel ontkomen door te geloven in Jezus Christus.

Hell Movie