NIEUW! Choix de la langue | Taalkeuze | Language choice | Nederlands | English | Frans
Home HOOP
 
PROJECT Contact
De islam is meer dan een godsdienst.
De islam is een godsdienstig,maatschappelijk en politiek stelsel,dat er naar streeft de hele samenleving te beheersen.
De jihad eist dat moslims er altijd naar streven de macht in een land te bezitten.
Wanneer zij die macht hebben zullen zij trachten de sjaria in te voeren.De sjaria is de 'grondwet',gebaseerd op de Koran.
De sjaria geldt voor iedereen in het land, ook voor de niet-moslims.
Webdesign Proximedia