NIEUW! Choix de la langue | Taalkeuze | Language choice | Nederlands | English | Frans
Home HOOP
 
PROJECT Contact
 
 

Hoewel we niet precies de tijd van Jezus' wederkomst kunnen weten, weten we wel dat Hij spoedig komt. De tekenen, die in de Bijbel staan beschreven, bewijzen dit. De periode voor de wederkomst van Jezus kan onderverdeeld worden in twee fasen. De eerste fase bevat de weeŽn van de benauwdheid en de tweede fase de grote verdrukking.

Dit zijn verschillende tekenen:
  • Een grote toename van het aantal oorlogen, dan hier en dan daar.
  • Een toename van natuurrampen, grote aardbevingen, overstromingen, enz.
  • Hongersnoden en epidemieŽn.
  • Grote goddeloosheid: moreel verval, meer genoegens voor het slechte dan voor het goede; de liefde bij de meeste mensen zal verkillen.
  • Let op de natie IsraŽl en het Joodse volk. De Joden werden naar alle einden van de aarde verstrooid. Maar de Bijbel voorspelde, dat God in de laatste dagen Zijn volk zou terugbrengen naar hun land. De stad Jeruzalem is ook een belangrijk teken in de eindtijd. Jeruzalem werd ongeveer 1900 jaar geregeerd door heidenen (niet-joden). Maar in 1967 kregen de Joden de stad Jeruzalem terug en ze wordt nu door de joden geregeerd.

In de tweede fase, de grote verdrukking, zal een gevaarlijke leider zich openbaren. De Bijbel zegt in 2 Tessalonicenzen: 3 + 9-10: ďLaat u door niemand misleiden, op geen enkele manier. De dag van de Heer breekt niet aan voordat velen zich van het geloof hebben afgekeerd en de wetteloze mens verschenen is, hij die verloren zal gaan. De komst van de wetteloze mens is het werk van Satan en gaat gepaard met groot machtsvertoon en valse tekenen en wonderen, en allen die verloren zullen gaan, zal hij met zijn kwaadaardigheid verleiden. Want ze hebben de liefde voor de waarheid, die hen had kunnen redden, niet aanvaard.Ē

De in onze dagen toenemende crises en wanhoop passen in de voorspelde omstandigheden, die volgens de Bijbel zullen leiden tot een wereldwijde aanvaarding van een totalitair bestuur over ťťn wereld en van de werelddictator, die de Bijbel de antichrist noemt.
Kijken we bijvoorbeeld naar Duitsland na 1930: een toenemende economische crisis, meer drugsgebruik (cocaÔne) en een bloei van het occultisme creŽerde een demonische atmosfeer die aan de basis lag van de aanstelling van een demonische leider: Hitler. Zo zien we ook in onze tijd de enorme bloei van het occultisme (occultisme is in wezen de leer van al het bovennatuurlijke dat niet van God komt maar wel van de duivel).
 
Jezus Christus heeft ons gewaarschuwd voor misleidingen. ĒWant er zullen valse messiassen en valse profeten komen, die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om ook Gods uitverkorenen zo mogelijk te misleiden.Ē (MatteŁs 24:24)
 
Volgend op deze vreselijke gebeurtenissenvan de grote verdrukking zal Jezus naar de aarde terugkeren in grote macht en heerlijkheid. ďWant zoals een bliksemschicht vanuit het oosten weerlicht tot in het westen, zo zal ook de Mensenzoon komen.Ē (MatteŁs 24:27) De Mensenzoon komt op de wolken van de hemel.
Webdesign Proximedia