NIEUW! Choix de la langue | Taalkeuze | Language choice | Nederlands | English | Frans
Home HOOP
 
PROJECT Contact
 
Staande op zijn vaste plaats bekrachtigde hij ten overstaan van de Heer het verbond. Hij zwoer dat hij de Heer zou volgen en zich geheel en al zou houden aan diens geboden, voorschriften en bepalingen, om zo het verbond dat in deze boekrol was vastgelegd met hart en ziel na te leven.
Webdesign Proximedia