NIEUW! Choix de la langue | Taalkeuze | Language choice | Nederlands | English | Frans
Home HOOP
 
PROJECT Contact
 
Weeklaag!
 
Want de dag van de Heer is nabij ,de dag van ondergang die komt van de Ontzagwekkende! Daarom trillen alle handen en verweekt ieders hart van angst. De mensen zijn door schrik bevangen. Door kramp en pijn krimpen ze ineen als een vrouw in barensnood. Radeloos staren ze elkaar aan,de vlammen slaan hun uit. De dag van de Heer breekt aan; meedogenloos, grimmig ,in brandende toorn. Het land zal in een woestenij veranderen, de zondaars die er wonen verdelgt Hij. De sterren aan de hemel geven geen licht meer,sterrenbeelden doven uit,de zon is verduisterd als ze opkomt,het licht van de maan is verdwenen.
Webdesign Proximedia