NIEUW! Choix de la langue | Taalkeuze | Language choice | Nederlands | English | Frans
Home HOOP
 
PROJECT Contact
 
 
En roept van onder uw mannen twee getuigen en als er geen twee mannen zijn, dan één man en twee vrouwen van degenen, die u als getuigen aanstaan, zodat,wanneer één der twee vrouwen zich zou vergissen, de ene de andere indachtig moge maken. De profeet zei:'Is niet het getuigenis van een vrouw gelijk aan de helft van die van een man?' De vrouwen zeiden:'Ja'. Hij zei:'Dit is vanwege de ontoereikendheid van het verstand van een vrouw.' Vrouwen ontvangen ook een kleiner deel van de erfenis dan de mannen. Allah gebiedt u aangaande uw kinderen(erfenis):voor het mannelijk kind evenveel als het deel van twee vrouwelijke kinderen. De profeet zei ook: 'Ik keek in het paradijs en zag dat de meederheid van zijn bewoners arme mensen waren en ik keek in het vuur (de hel) en zag dat de meerderheid van de bewoners vrouwen waren.'
Webdesign Proximedia